فعالیت‌ها

داوری در مجلات معتبر

داور مجله Engineering Computations

داور مجله Cement and Concrete Research

داور سومین کنفرانس ملی در زمینه عمران و معماری و محیط زیست با تاکید بر حفظ محیط زیست

عضویت در مجامع و انجمن‌های علمی

عضو کمیته تخصصی مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی استان گلستان

عضو انجمن هیدرولیک ایران

شرکت در فعالیت‌های میدانی، برگزاری همایش‌ها

عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس ملی در زمینه عمران و معماری و محیط زیست با تاکید بر حفظ محیط زیست

کارگاه‌های آموزشی

مدرس کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB

مدرس کارگاه مقاله نویسی

مدرس کارگاه آموزشی استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار Word

مدرس کارگاه آموزشی استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار Excel

مدرس کارگاه آموزشی استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار Powerpoint

شرکت در سمینار تخصصی IEEE برای هوش مصنوعی

شرکت در سمینار تخصصی روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)

شرکت در سمینار تخصصی مباحث پیشرفته OpenFOAM

شرکت در سمینار تخصصی FLUENT, GAMBIT, TECPLOT