دکتر امین محمودی مقدم

امین محمودی‌مقدم

 • دکتری مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه تربیت مدرس (1395)
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب از دانشگاه تهران (1390)
 • کارشناسی مهندسی عمران – عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (1386)
 • مدیر گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی شمس گنبد (1399-1395)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی شمس گنبد (1398-1395)
 • مدیر کل آموزش موسسه آموزش عالی شمس گنبد (1397-1396)
 • معاون دانشجویی-فرهنگی موسسه آموزش عالی شمس گنبد (1399-1398)
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانا مبنا طرح ایرانیان (1401-1399)
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانا مبنا طرح ایرانیان از سال 1402
 • عضو هیئت مدیره شرکت کهن خاک پارسیان از سال 1401
 • دبیر کمیسیون تخصصی مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی استان گلستان (1402-1399)

سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی

 • تصفیه آب و فاضلاب
 • هیدرولوژی مهندسی
 • مکانیک سیالات
 • هیدرولیک
 • آب‌های زیرزمینی
 • استاتیک
 • تحلیل سازه
 • سازه‌های بتن‌آرمه 1
 • سازه‌های بتن‌آرمه 2
 • سازه‌های فولادی 1
 • سازه‌های فولادی 2
 • زبان تخصصی
 • برنامه‌نویسی کامپیوتر
 • کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

 • ریاضیات عالی مهندسی
 • روش اجزاء محدود
 • تئوری الاستیسیته
 • محاسبات نرم
 • روش تحقیق و سمینار
 • تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته
 • طرح هندسی راه پیشرفته
 • مکانیک خاك پیشرفته

مقالات علمی در مجلات معتبر علمی-پژوهشی و بین‌الملی (ISI)

 • Salehi, S., Moghadam, A. M., Esmaili, K., (2023) “Flow regimes of submerged rectangular sharp-crested weirs in sand bed channel”, Sādhanā, Springer India, Vol. 48, No. 6, pp. 6.
 • Salehi, S., Moghadam, A. M., Soori, S., (2023) “Effect of the Pipe Bend of the Morning Glory Spillway on the Cavitation Number”, Journal of Water and Soil Science, Isfahan University of Technology.
 • Moghadam, A. M., Salehi, S., Sadeghifar, T., (2022) “Turbulence structures and sediment transport of different countermeasure roughness of the squire bridge pier”, Sharif Journal of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Vol. 38, No. 2, pp. 17-26.
 • Jamshidi, A., Yazarloo, R., Hasanabadi, A. M., Moghadam, A. M., (2020) “Study of geotechnical properties of silty loess soil stabilized with lime and glass fiber”, Advanced Applied Geology, Vol. 10, No. 2, pp. 137-153.
 • Moghadam, A. M. and Shafieefar, M. and Panahi, R., (2016) “Development of a high-order level set method: Compact Conservative Level Set (CCLS)”, Computers & Fluids, Elsevier, Vol. 129, pp. 79-90.
 • Ghiassi, R., Heydariha, J. Z., Moghadam, A. M., (2011) “Development and Application of Accurate Oil Spill Model for the Persian Gulf”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, pp. 39.
 • Salehi, S., Moghadam, A. M., Soori, S., (2023) “Effect of the pipe bend of the morning glory spillway on the cavitation number, Flow measurement and instrumentation, Under Publication, Accepted on Apr 17, 2023.
 • غیاثی، رضا.، حیدری‌ها، جمشید.، محمودی‌مقدم، امین.، (1392) “شبیه‌سازی عددی مدل آلودگی نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس”، مجله علمی و پژوهشی امیرکبیر.

مقالات در مجموعه مقالات همایش‌های بین‌المللی

 • Ghiassi, R. and Moghadam, A. M., (2011) “Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Dam Reservoirs”, 4th International Perspective on Water Resources and the Environment, ASCE-EWRI, pp. 9.
 • Ghiassi, R. and Moghadam, A. M., (2011) “Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Bay by Considering Storm Surge Conditions”, World Environmental and Water Resources Congress, pp. 10.
 • غیاثی، رضا.، محمودی‌مقدم، امین.، (1391) “مدل‌سازی عددی آلودگی در خلیج گرگان”، نهمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی.
 • رمضانی، روزبه.، مجیدی‌حسن‌آبادی، امید.، یازرلو، رسول.، محمودی‌مقدم، امین.، (1397) “تاثیر آلودگی نفت خام بر خصوصیات تراکمی خاك لس سیلتی”، سومین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و طراحی شهری.
 • محمودی‌مقدم، امین.، ایوبی، علی‌رضا.، مهاجرتبریزی، محسن.، (1398) “بهبود رفتار لرزه‌ای سیستم قاب مهاربندی در سازه فولادی با بهره‌گیری از مکانیزم قاب مهاربند گهواره‌ای”، اولین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران.

مقالات در مجموعه مقالات همایش‌های ملی و منطقه‌ای

 • غیاثی، رضا.، محمودی‌مقدم، امین.، (1389) “مدل‌سازی توزیع آلودگی در مخزن سد کرج”، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت‌مدرس.
 • محمودی‌مقدم، امین.، غیاثی، رضا.، (1389) “مدل‌سازی توزیع آلودگی در بندر انزلی در شرایط مد طوفان”، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 • محمودی‌مقدم، امین.، غیاثی، رضا.، (1389) “مدل‌سازی رفتار جریان در خلیج گرگان، مقدمه‌ای بر مدل‌سازی زیست محیطی”، چهارمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 • محمودی‌مقدم، امین.، شفیعی‌فر، مهدی.، پناهی، روزبه.، (1394) “مقایسه روش‌های حل معادله پوآسون و بهبود کارایی مدل عددی شبیه‌سازی جریان”، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
 • ممشلی، فهیمه.، محمودی‌مقدم، امین.، (1396) “بررسی اندرکنش پایه‌ی پل پیش‌تنیده‌ی استوانه‌ای و تاثیر آن بر افزایش شکل‌پذیری و کاهش تنش و مقدار ترك‌خوردگی”، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
 • سوسرایی، محمد. رضا.، محمودی‌مقدم، امین.، (1396) “مطالعه مقدار نشست سطح زمین در حفاری تونل شهری به روش NATMدر شرایط وجود آب زیرزمینی”، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری.
 • عجمی، امیر.، محمودی‌مقدم، امین.، فرهمندنیا، محمد.، (1397) “بررسی اندرکنش‌های پی-سازه در عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر اشتغال‌زائی در صنعت ساختمان، دانشگاه خوارزمی، تهران.
 • سوسرایی، احسان.، محمودی‌مقدم، امین.، ایزدپناه، سعید.، (1397) “تاثیر آهک برخصوصیات مقاومتی خاك رس کائولینیت”، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی.
 • بهرامی‌تبار، علی‌رضا.، محمودی‌مقدم، امین.، بقایی‌فر، تایماز.، (1397) “بررسی عملکرد لرزه‌ای پل‌های بزرگراهی جداسازی شده توسط منحنی شکنندگی”، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری‌های پیشرفته.
 • رجبلو، صفر.، محمودی‌مقدم، امین.، ایزدپناه، سعید.، (1398) “بررسی رفتار مکانیکی و تحکیمی خاك رس کائولینیت تثبیت شده با لوماشل مطالعه‌ی موردی: خاك لوماشل در شهرستان گنبد”، ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران.
 • میرعرب، مصطفی.، محمودی‌مقدم، امین.، (1398) “بررسی سطح عملکرد گنبدهای اشودلر فضاکار”، دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد.
 • رحمتی‌پناه، محمد.، محمودی‌مقدم، امین.، (1399) “بررسی احتمال خرابی تیرهای بتنی مسلح تحت شرایط مختلف مرزی با استفاده از روش‌های مونت‌کارلو و نمونه‌گیری با اهمیت”، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران.
 • بهارآور، سیدرحیم.، دوراندیش، امید.، محمودی‌مقدم، امین.، (1399) “بررسی مقاومت فشاری و دوام بتن گوگردی با ترکیب 17/5، 35 و 52/5 درصد گوگرد مذاب”، دهمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران.
 • محمودی‌مقدم، امین.، بهارآور، سیدرحیم.، مومنی فرد النگه، ستار.، (1400) “تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن”، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.
 • محمودی‌مقدم، امین.، نیازی، نادر.، (1400) “بررسی اثرات چرخه یخبندان – ذوب بر تخریب آسفالت جاده؛ مطالعه موردی: محور خوش ییلاق”، چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران.
 • محمودی‌مقدم، امین.، بهارآور، سیدرحیم.، محمدعرازی، وحید.، (1400) “ارزیابی اثر الیافFRP و آلیاژ حافظه دار شکلی بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی بتن مسلح با مقاطع مختلف”، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.