• تسلط به زبان انگلیسی
 • تسلط به زبان‌های برنامه‌نویسی Visual Basic.NET و C#.NET برای توسعه نرم‌افزارهای دسکتاپ
 • تسلط به برنامه‌نویسی در MATLAB و R برای توسعه نرم‌افزارهای تحقیقاتی و دانشگاهی
 • تسلط به برنامه‌نویسی php برای توسعه نرم‌افزارهای تحت وب (Back-End)
 • تسلط به HTML و CSS و همچنین JavaScript برای توسعه وب (Front-End)
 • تسلط به زبان برنامه‌نویسی Java برای توسعه نرم‌افزارهای اندروید
 • تسلط به ماکرونویسی به زبان VBA در EXCEL و سایر نرم‌افزارها
 • تسلط به برنامه‌نویسی در زمینه هوش مصنوعی
 • تسلط به نرم‌افزارهای سازه‌ای زیر:
 • ETABS
 • SAP2000
 • SAFE
 • ABAQUS
 • TEKLA
 • IDEA StatiCa
 • تسلط به نرم‌افزارهای معماری زیر:
 • AutoCAD
 • Revit
 • SketchUp
 • تسلط به نرم‌افزارهای هیدرولیکی زیر:
 • Flow3D
 • FLUENT
 • OpenFOAM
 • SSIIM
 • تسلط به نرم‌افزارهای مرجع‌دهی زیر:
 • EndNote
 • Mendeley
 • Qiqqa
 • تسلط به نرم‌افزارهای اداری زیر:
 • MS Office
 • Prezi
 • Focusky
 • تسلط به نرم‌افزارهای گرافیکی زیر:
 • Illustrator
 • Photoshop
 • InDesign
 • After Effects
 • Premiere