دکتر امین محمودی مقدم

امین محمودی‌مقدم

فارغ‌التحصیل دکتری عمران از دانشگاه تربیت مدرس
 • فارغ التحصیل دکتری عمران از دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • مرتبه علمی: استادیار
 • گروه علمی: مهندسی عمران و محیط زیست
 • پروانه نظام مهندسی: پایه یک
 • صلاحیت‌های مندرج در پروانه: طراحی، نظارت، اجرا و مدرس آموزشی
 • رئیس کمیته تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان گلستان
 • مدرس دوره‌های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی استان گلستان
 • مدرس دوره‌های سازمان فنی و حرفه‌ای
 • داور مجلات ISI معتبر خارجی
 • داور مجلات علمی و پژوهشی داخلی
 • مدیر عامل شرکت دانا مبنا طرح ایرانیان
 • عضو هیئت مدیره شرکت کهن خاک پارسیان